Lid van de Hoge Raad sedert 16 januari 2016
Penningmeester sedert 3 februari 2018

Tijdens de Plenaire Vergadering van het Algemeen Kapittel op zaterdag 3 februari 2018 in Vilvoorde gaf Grootmeester Julien De Doncker te kennen zijn functie neer te leggen en niet meer te verlengen. De Hoge Raad stelde Willy Segers voor als zijn opvolger. Met eenheid van stemmen werd zijn kandidatuur goedgekeurd en aanvaard. Willy Segers nam met volle goesting de baret van zijn voorganger over en werd officieel benoemd als Grootmeester.
Gelet op het feit dat hij Penningmeester van de Orde was, kwam deze functie vacant. De Hoge Raad stelt Ridder Jacqueline Bruggemans voor als zijn opvolger. Na stemming is zij in die functie aanvaard. Grootmeester Willy Segers gaf symbolisch zijn ’tasje’ door aan de nieuwbakken penningmeester.