Jacky werd geïntroniseerd op 20 juni 2015

Toespraak van de Grootmeester

De Jacky van Melsbroek
Heb ik leren waarderen bij OPENDOEK
Oorspronkelijk is hij afkomstig uit Tienen
Waar zijn gevoel voor het theater is beginnen kiemen
Hij is misschien een slecht soldaat
Want zelfs als hij de vijand zag
Werd hij nog niet kwaad
Zelfs dan staat er een glimlach op zijn gelaat
Een man, altijd goed gezind
Daarom speelt hij ook regelmatig voor Sint
Sociale ingesteldheid ligt in zijn natuur
Hij geraakt niet gemakkelijk overstuur
En ziet er soms uit als een Arabische sjeik
Maar nooit sleurt hij iemand door het slijk
Het is een gentlemen in hart en nieren
Daarom is het zo plezant hem hier vandaag te vieren
Beste vriend Jacky, doe zo voort
Met het ondersteunen van muziek, dans en woord
Doe het als een volwaardig embassadeur
Zo stel je onze ORDE nooit teleur
Wij ridders zullen u er voor belonen
Door veel vriendschap te betonen

Beste vriend Jacky, het is mij oprecht een waar genoegen u hier vandaag te kunnen introniseren tot RIDDER in de Orde van het Gulden Masker. Vanaf vandaag bent u iemand van ons. Ik weet, en ben er sterk van overtuigd dat wij samen met onze collega’s ORDEGENOTEN nog veel plezier zullen beleven. Met zijn allen zullen wij er verder voor blijven streven dat het AMATEURTONEEL de uitstraling krijgt waar het recht op heeft.
Uw integratie in onze ORDE, beste Jacky, vormt een verlengstuk aan uw jarenlange inzet ter ondersteuning van het culturele leven.
Wij beseffen maar al te beste dat cultuur een belangrijke rol speelt in onze complexe samenleving. Bij ons zijn verdraagzaamheid, samenhorigheid en vriendschap geen loze begrippen. Wij, Orde van het Gulden Masker, hechten veel belang aan deze basisprincipes. Zij vormen de grondslag van een oprechte en blijvende vriendschap. U past trouwens volkomen in deze doelstelling.
Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij onze vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt.
Beste vriend Jacky, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.

Toespraak van de Griffier

Geachte genodigden,
Ook de kandidatuur van Jacky Betrains werd door het Kapittel op 31 januari van dit jaar aanvaard, na positief advies van de Hoge Raad op 12 november van vorig jaar.
Ook Jacky diende een dossier in, waarop onze beslissing tot aanvaarding werd gebaseerd.
Hij werd 70 jaar geleden in Tienen geboren, en werd daar op jonge leeftijd door zijn ouders meegetroond naar de operette “Het Witte Paard”. Daar deed de toneelmicrobe haar werk: op 16-jarige leeftijd stond Jacky al op de planken.
Hij verhuisde naar Melsbroek en werd er lid van de KTWK, de Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen. In 1994 was hij er één van de tien kleine negertjes, en daarna stond er jaren op de planken in toneelstukken en musicals.
Jacky kwam al snel in het bestuur en werd na vier jaar penningmeester. Hij bleef acteren maar zorgde ook voor de productie, de scenografie, het decor, licht en geluid.
Met een baard als die van Jacky ben je bijna verplicht om elk jaar rond 6 december de Grote Kindervriend te helpen. Dat doet hij dus al 20 jaar.
Maar Jacky Betrains keek ook over de Melsbroekse grenzen. In zijn dossier staat dat hij een vijftal cursussen volgde. En dat is waar: ik kwam je enkele keren tegen in Leuven op een cursus regie. Hij werd lid van de Provinciale Overlegraad van Open Doek, kwam in het Bureau terecht, beheerde er de centen, en organiseerde ontmoetingsfeesten.
Hij betekent dus iets voor het toneel in Vlaams-Brabant. Alsof dat niet genoeg was werd hij in 2001 lid van de Regionale Overlegraad.
Beste Jacky, we vinden in dit dossier voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je kan en wil ridderen.
Omdat je – zoals het in onze Ordonnantiën staat “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.
Ik hoop van harte dat je Ridderschap een meerwaarde betekent voor jezelf, voor Open Doek en voor onze Orde.