Stef Pion

Toespraak van de Grootmeester

Beste genodigden, beste collega’s-ridder in de Orde van het Gulden Masker, beste Stef,

Het is ons als Orde van het Gulden Masker een groot genoegen dat we, ondanks dat je Stef een importproduct bent, opnieuw in een authentieke Brusselse omgeving een verdienstelijke Vlaming in Brussel kunnen opnemen in onze Orde. Het feit dat je niet zelf in Brussel woont, doet geen afbreuk aan de kernkwaliteiten die we verwachten van een nieuwe ‘genoot’ in ons gezelschap, een voorliefde voor de Nederlandse taal, het amateurtoneel, Brussel als Vlaamse anker, trekpleister in een multiculturele pool.  En waar komt dit dan vandaan, vraagt menigeen zich af. Persoonlijk denk ik dat het antwoord zich bevindt in de 5 redenen om aan vrijwilligerswerk te doen. En hier maak ik even een sprongetje naar wat er op de website van Opendoek daarvan te vinden is en ik citeer:

  1. Vrijwilligerswerk geeft het leven zin

Door vrijwilligerswerk te doen, hoe klein je bijdrage ook is, help je andere mensen en/of de maatschappij. Daardoor kan je ervaren dat het leven zinvol is, dat je van waarde bent, en dat is belangrijk voor je geluksgevoel.

  1. Vrijwilligerswerk is goed voor de gezondheid

‘Sociaal goed doen’ is een begrip uit onderzoek dat ‘vrijwillig gedrag dat ten goede komt aan een ander’ betekent. Dit komt bijvoorbeeld voor bij doneren of vrijwilligerswerk. Wanneer mensen sociaal goed doen maakt ons lichaam oxytocine aan, een hormoon met de bijnaam ‘Knuffelhormoon’. Het geeft ons een goed gevoel, ontspant je spieren en zorgt voor een goeie weerstand tegen stress en virussen. Zo draagt het bij tot een gezonde geest in een gezond lichaam.

  1. Vrijwilligerswerk vergroot en verstrekt je sociaal netwerk

Vrijwilligerswerk doe je meestal niet alleen. Je komt in contact met andere mensen met gelijkaardige interesses en bouwt zo je sociale netwerk verder uit. Door samen aan eenzelfde missie te werken kun je bovendien een gevoel van verbondenheid ervaren, een fundamentele behoefte van de mens.

  1. Met vrijwilligerswerk ontwikkel je je competenties

Door aan vrijwilligerswerk te doen, werk je aan belangrijke soft skills zoals persoonlijke communicatie en andere sociale vaardigheden. Sommige vrijwilligers doen zelfs ervaring op in leiderschap of andere specifieke skills die bij je taak als vrijwilliger horen.

  1. Vrijwilligerswerk staat goed op je cv

Door aan vrijwilligerswerk te doen en dit op je cv te vermelden toon je dat je geëngageerd bent en dat je je kan inleven in andere mensen, maar dat laatste heb je al  niet meer nodig.

Zoals reeds eerder gesteld vind je dus alle kernkwaliteiten, die naast je uitgebreid palmares, de uitstekende basis hebben gevormd om jou als een volwaardig lid van de Orde voor te stellen en op te nemen en je tegelijkertijd ook als een steunpilaar van het krimpende Nederlandstalig amateurtheater in Brussel te erkennen en te bevestigen. Vandaar ook hier een warme oproep naar de verantwoordelijke beleidsmensen, zowel in de lokale omgeving als voor de stad, blijf dit soort mensen en verenigingen steunen en koesteren.

Moge deze erkenning en mijlpaal in je persoonlijke toneelcarrière, het zaadje zijn dat andere mensen inspireert om deze fakkel brandende te houden en door te geven. Bij de keren dat we je ondertussen al persoonlijk hebben mogen meemaken, blijkt overduidelijk dat je het hart op de juiste plaats hebt en dat je van nature uit een ‘doener’ zijt en dat zien we graag en dat hebben we als gemeenschap ook nodig.

Ik dank u.

Toespraak van de Griffier

Beste aanwezigen

Het gebeurt niet vaak dat er zonder enige verwittiging een kandidatendossier in de brievenbus valt. Gewoonlijk komt een kandidaat via een of andere bekende van de Orde in het vizier. En moeten we wat aandringen om een deftig dossier binnen te krijgen.
Niet zo bij Stef Pion. Dat betekent dat de groep, het bestuur en de kandidaat zelf echt overtuigd zijn dat ze een kans maken om aanvaard te worden. En dit dossier bewijst dat ook.

Tussen 1983 en vandaag stond Stef in 44 producties: als acteur, productieleider, licht- en geluidsman, regisseur. Maar ook secretaris, feestleider en voorzitter. Dat kan tellen.
De Hoge Raad was het dan ook snel eens om de kandidatuur met een gunstig advies voor te leggen aan het Kapittel en dus kwam er een positieve beslissing. Daarna leerden we Stef beter kennen. Hij kwam kijken bij de laatste intronisatie en hij nodigde ons uit op de viering van 100 jaar De Eendracht.

We zijn blij dat we weer iemand kunnen ridderen uit een echte Brusselse Toneelvereniging.  De Orde van het Gulden Masker laat Brussel niet los!
We gaan hier en nu getuige zijn van de intronisatie van de 186ste Ridder in de geschiedenis van de Orde.

Stef werd geïntroniseerd op 13 november 2022