Brevet Lisette Van Ginderachter

Functie

Lisette werd geïntroniseerd op 20 juli 2014.

Toespraak van de grootmeester

Beste Lisette, Geachte familie en vrienden van de gelauwerde, Beste toneelliefhebbers, Toneellessen in het onderwijs heeft niet uitsluitend tot doel acteurs of actrices te vormen. De vaardigheden van het acteren zijn veel complexer, ik zou zeggen universeel. Zelfs als men geen acteur is: moet je dan nooit het publiek toespreken? Is een goed getraind geheugen dan overbodig? Is zelfzekerheid in het dagelijkse leven dan niet belangrijk? Is communiceren en werken in groepsverband geen noodzaak? Natuurlijk zijn al deze punten belangrijk. Gelukkiglijk zijn er nog scholen die aan toneelinitiatie doen en de jeugd dus voorbereiden op het werkelijke leven. De mythe alsof acteren is weggelegd voor fantasten of creatievellingen zou moeten worden ontzenuwd. Wel beste genodigden, we hebben hier iemand in ons midden die perfect geplaatst is om deze vragen te beantwoorden. Maar dat gaan wij natuurlijk niet doen, beste Lisette. Wij weten dat u als lerares toneelopleiding hebt gedoceerd. Hopelijk hebben velen de weg naar het THEATER gevonden en plukken wij met zijn allen de vruchten van uw inzet. Wij weten ook dat jij graag met teksten werkt, hetzij als acteur, regisseur of auteur. Wij begrijpen dan ook waarom het bestuur van het Merchtems Volkstheater u heeft voorgedragen om in onze Orde te worden opgenomen. Uw integratie in onze ORDE, beste Lisette, is de bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“niet verloren gaat, en de factor KWALITEIT gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste Lisette, is uw intronisatie tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“met plezier te beleven, en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid. Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADRICE” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder. Beste Lisette, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.

Toespraak van de Griffier

Geachte genodigden, De Algemene Vergadering van onze Orde, het Kapittel, besloot op 1 februari van dit jaar om mevrouw Diane Mertens in onze Orde op te nemen. Als secretaris, Griffier, is het mijn taak om uit te leggen op welke basis deze beslissing werd genomen. Het bestuur, de Hoge Raad, nam het aanvraagdossier grondig door en gaf op 1 oktober vorig jaar een gunstig advies. In dit dossier leren we dat Lisette Bécu-Van Ginderachter een geboren onderwijzeres is, en dat ook zal blijven. In de tijd dat Lisette gediplomeerd werd, studeerden er nog échte onderwijzeressen af. Ze waren niet alleen degelijk opgeleid, ze hàdden het ook, ze waren ervoor geboren, anders haalden ze het niet. Het is dus niet te verwonderen dat ze van in het begin van haar carrière zelf teksten en gedichten schreef voor haar lessen en dat ze de kinderen stimuleerde om hetzelfde te doen, dat ze elk jaar toneelstukken schreef en regisseerde voor de hele school (soms deden er tot 270 leerlingen mee!), dat ze de kinderen de liefde voor onze taal bijbracht. Vanaf 1975 stortte ze zich in de wereld van het amateurtoneel. Eerst bij "Tijl en Nele", later in "'t Merchtems Volkstheater". Eerst als actrice, later als regisseur. En ze schreef - ik moet zeggen "schrijft" - toneelstukken. Eerst voor haar school, later voor haar kring. Volavondstukken, maar ook korte, opvoedkundige pareltjes over valpreventie, sluikstorten of dementie. En altijd komt er humor aan te pas, van in 't Gemaintenhois tot in 't Fritkot. Beste Lisette, eens onderwijzeres, altijd onderwijzeres! We vinden in je dossier voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen. Omdat je - zoals het in onze Ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt. Ik hoop van harte dat je Ridderschap een meerwaarde betekent voor jezelf, voor 't Merchtems Volkstheater en voor onze Orde. En dan gaan we nu over tot de inwijding.