Brevet Edwin Vandermeeren

Functie

Edwin werd geïntroniseerd op 14 april 2018.

Toespraak van de grootmeester

Mijnheer de burgemeester, mijnheer de schepen, achtbare genodigden, beste leden en medewerkers van KWB toneelgroep De Linde, familie en vrienden van Edwin,   Toen in 1963, nu alweer bijna 55 jaar geleden,  de toenmalige kopstukken en voortrekkers van het Vlaams - Brabantse en Vlaams - Brusselse toneelleven de idee opperden om een Ridderorde te maken als hommage en ten behoeve van de leiders en voortrekkers van de verschillende amateurgezelschappen, ontbrak het hen zeker niet aan visie. Een ridderorde is immers een verzameling van mensen die op een duidelijke, klare en onbaatzuchtige manier een aantal deugden hoog in het vaandel voeren.  De ridderdeugden lopen als een rode draad doorheen ons bestaan. Een deugd is een universele positieve eigenschap van de mens, die los staat van huidskleur, intelligentie, woonplaats, godsdienst, inkomen of geslacht. Het gaat niet om de prestatie maar om de eigenschappen die nodig zijn om deze prestatie tot stand te brengen (zoals creativiteit en doorzettingsvermogen). Bovendien is een ridder moedig en trouw, heeft hij doorzettingsvermogen en is doelgericht, kan goed samenwerken met zijn strijdmakkers en heeft geleerd zich in te leven in de ander. Dat maakt hem dienstbaar. Hij doet wat er moet gebeuren, ook al is dat moeilijk of angstwekkend. Moedig zijn betekent doorgaan, ook als je liever zou opgeven of ophouden. Je hebt moed nodig om nieuwe dingen te proberen. Moed is je kracht.  Tot daar het nogal serieuze gedeelte van mijn maiden toespraak als Grootmeester.  Toen ik een tijdje terug mijn voorbereiding doorstuurde naar een paar leden van de Hoge Raad, vonden ze mijn schrijverijen wat te preekachtig en vroegen ze zich af wat ik bij een volgende intronisatie wel nog zou kunnen zeggen als ik nu al alle ridderlijke deugden zou uit de doeken doen. En ze hadden wellicht een punt. 18 jaar geleden werd ik zelf geridderd door wijlen Jef Mennekens. Mijn dochter vroeg zich toen af wanneer ik dan wel een paard zou hebben, want elke ridder heeft toch een paard. In het geval van onze ridderorde is het paard wellicht verworden tot een stokpaardje. Weet u dat in Finland het ‘reële’ stokpaard rijden een nieuwe sportieve hype is? Voor onze nieuwe ridder zouden we het enigszins anders kunnen inkleuren : Stokpaardje wordt ook spreekwoordelijk gebruikt: als iemand op zijn stokpaardje zit, wordt bedoeld dat de persoon in kwestie over haar of zijn favoriete onderwerp spreekt, en wel op zo een manier, dat dit gespreksonderwerp altijd weer terugkomt. Dit stokpaardje is een deel van de levenskunst, van het zijn van onze nieuwe ridder en we wensen hem dus een gezond en langdurig goed dravend stokpaard toe. Willy Segers, 14.04.2018

Toespraak van de Griffier

Geachte genodigden, Als een toneelkring iemand wil laten ridderen, moet hij de Orde een dossier bezorgen waaruit blijkt dat de betrokkenen volgens de kring het ridderschap waard is. In de loop van het vorige jaar kregen we dit dossier. Dat werd door de Hoge Raad onderzocht en op 13 november 2017 werd besloten tot een positief advies aan het Kapittel, de Algemene Vergadering van de Orde. Op 3 februari van dit jaar besliste die vergadering dat het dossier van Edwin Vandermeeren aan alle voorwaarden voldoet. Ik geef een korte samenvatting. Edwin, geboren te Halle op 26 juni 1968, is de zoon van onze Ordegenoot Gustaaf Vandermeeren. Hij regisseert nu in opvolging van zijn vader bij KWB De Linde, waar ordegenoot Willy Hernie voorzitter is. Hij wordt voorgedragen door Toneelkring ‘De Linde’. Edwin speelde voor het eerst toneel in 1979, hij was 11 jaar. Als acteur speelde hij bij ‘De Linde’ mee in 27 producties, regisseerde er 9 stukken voor volwassenen en 2 voor ‘de Linde Kids’. Hij regisseerde ook bij ‘Acta’ in Halle (4 producties), bij ‘De Moedige Strijders’ in Essenbeek (10 producties), bij ‘Cantimpré’ in Bellingen (1 productie) en bij ‘Weredi’ in Lot (3 producties). Alles bijeen komt zijn naam voor bij 68 producties. Hij schreef een historische evocatie voor 100 jaar Veroonskerk en verschillende songteksten voor ‘Lembeek Bauve’. Tussendoor volgde hij cursussen scenografie, stukkeuze, basisklank en belichting, acteren (basis en gevorderde) en Opbouw van een productie. Zijn orderboekje staat al vol tot 2022 In dit dikke dossier zijn de meeste bladzijden recto verso bedrukt! Er bestaat dus geen twijfel dat we nu kunnen overgaan tot de intronisatie! Roeland Vranken Griffier