Félicien Van Den Troost

Toespraak van de Grootmeester

Mijnheer de Burgemeester en leden van het schepencollege, collega-ridders, familie en genodigden, leden van Hand in Hand, beste Félicien,

Op momenten dat we zowat dagelijks overspoeld worden met berichten omtrent de warmste week, vindt hier deze namiddag in ter Borre een extra warme namiddag plaats om reden van de intronisatie van Fille. Ik durf hem zo al te noemen, omdat de paar ontmoetingen met hem en ook de intensere band met Hand in Hand en onze Strombeekse ridders naar aanleiding van de voorbereidingen van deze heuglijke dag, hebben teweeg gebracht dat ook wij ons hier thuis zijn gaan voelen. Sympathieke mensen die er voor gezorgd hebben dat ook ‘manusjes van alles’ een plaats verdienen in de galerij van mensen die het hart op de juist plaats dragen ten bate van het Vlaams Brabantse amateurtheater. Want dat ademt onze Orde van het Gulden Masker de laatste tijd nog meer en meer uit : die band van kameraadschap met eenzelfde doel voor ogen : de promotie en de instandhouding van de vele Brabantse gezelschappen om onze lokale bevolking, maar dikwijls ook grensoverschrijdend, gezond, ongekunsteld amusement te bieden en tegelijkertijd ook uitdrukking te geven van gevoelens, emoties, sympathieën, die in onze kringen en eigen harten leven.

Maar toneel is niet alleen op de planken staan, er komt zoveel rond kijken, dat de ‘Fille’s’ uit onze kringen zeker en vast ook verdienen om eens voor het publiek te staan, niet om reden van hun welsprekendheid, maar om hun eenvoudig daar zijn, de ongeziene maar o zo onmisbare hulp, zonder dewelke vele producties niet zouden zijn, wat ze moeten zijn.

En dan toch even ook iets over ‘ridderschap’. Er is een hele evolutie geweest in het ontstaan van ‘een ridder’. Deze evolueert van soldaat te paard tot edelman. Ridder is afgeleid van ‘rijder’ als leenvertaling van het Oudfranse ‘chevalier’. Tot de 12 à 13de eeuw was een ridder niet van adel, maar eerder een sociale klasse, een beroep. Daarna is het toch geëvolueerd met 5 hoofdvoorwaarden :

  • Eer
  • Kracht en moed
  • Trouw
  • Vrijgevigheid
  • Eerlijkheid

Voor Félicien en zijn omgeving is het paard vervangen door zijn steeds ter beschikking staande camionette waar hij als rijder onnoemelijk veel materiaal voor de decorbouw heeft verplaatst, opgeborgen, maar ook materiaal en rekwisieten gezocht.

Ons inziens beantwoordt de Fille stellig aan de 5 hoofdvoorwaarden van een echte ridder. Nu geef ik graag het woord aan griffier Roeland Vranken die het curriculum en de totstandkoming nader zal toelichten.

Ik dank u,

Toespraak van de Griffier

Beste aanwezigen

In de loop van het jaar 2020 had collega Geert Habils al eens gezegd “er is nog een Kandidaat-ridder, maar hij wordt 70, en het is geen acteur…”
En toen kwam er een virus. En toch zat er in november 2021 dit aanvraag-dossier in onze brievenbus.

De Hoge Raad van 1 december 2021 was een speciale: voor het eerst (en ook voor het laatst) was het een zoom-vergadering. Eén van de agendapunten was “het dossier Van Den Troost”.
Corona heeft ons leven nogal door elkaar geschud. We konden dan ook niet anders dan even buiten de lijntjes te kleuren van ons intern reglement. Ook al omdat er zo’n uitzonderlijke prestatielijst in het dossier zit.

Het eerste bewijs dateert van 10 november 1974. Het telefoonnummer van de firma Van Den Troost bestond nog uit 7 cijfers. De Naam van Félicien of van de firma Van Den Troost komt daarna één, twee, drie keer per jaar voor. De brochures van Hand in Hand melden “vervoer, opbouw, afbraak, regenbui…” Lijn 98 van de opsomming meldt “11 oktober 2019 – Black Comedy”.

Op het Kapittel van 21 mei 2022, hier een paar huizen verder, werd de kandidatuur door collega Michel De Vos uitvoerig toegelicht en door de Plenaire Vergadering aanvaard.
We zijn eind 2022. Ik ben nogal zeker dat Fille intussen de kaap van de 100 producties heeft gehaald. En dat hij nog wel enkele decors wil helpen afbreken.

Bijgevolg zijn we nu dus samen getuige van de intronisatie van de 187ste  Ridder in de Orde van het Gulden Masker.

Toespraak van Philip Roosen, Schepen van Cultuur

Beste aanwezigen,
Beste toneelvrienden,
Beste ridders,
Dames en heren,
Beste Felicien, beste ‘Fille’,

Het leven zit vol met unieke en mooie momenten. Maar momenten waar mensen gehuldigd worden en gevierd worden zijn vaak wel de mooiste en tegelijk ook de krachtigste momenten. Men blikt dan terug op een of andere verdienste, op een prestatie of zelfs op een ganse loopbaan of carrière. En op dergelijke momenten wordt het duidelijk tot wat mensen in staat zijn, wat mensen gerealiseerd hebben en hoe mensen zich hebben ingezet, vaak vrijwillig. Zoals jij Félicien. Ik hecht persoonlijk dan ook bijzonder veel waarde aan dergelijke momenten.

Het leuke is dat als men met mensen praat die gehuldigd of geëerd worden, dat ze tijdens die ganse carrière ook vaak heel veel plezier en voldoening hebben beleefd en veel verhalen te vertellen hebben. En dat is zeker ook waar in de toneelwereld. Bij acteren beleeft men plezier een het instuderen, de repetities, het regiewerk, het ontwerpen van een décor, het zoeken van het nodige materiaal, het verven van de décorstukken en natuurlijk ook aan het spelen zelf. En wat is de sterkste vorm van feedback en van appreciatie, dat is het applaus achteraf. Als een volle zaal spontaan applaudisseert en misschien nog recht staat voor de staande ovatie, daar doe je het toch voor. Het gevoel dat alle aanwezigen tevreden en gelukkig zijn en alle dagelijkse zorgen even vergeten. Dat je, zowel op de bühne als achter de bühne, dat gevoel hebt kunnen geven aan de mensen.

Dit is de ritmiek van toneelverenigingen. Van eerste lezing van een stuk, het maken van het décor tot het applaus als hoogtepunt, weer opgeladen voor een ander stuk met nieuwe eerste lezingen, een nieuw décor en voorstellingen afgerond met alweer een daverend applaus, enz.…… En er zijn mensen die dit een gans leven lang volhouden, zoals Felicien van den Troost die vandaag geridderd wordt.

Ik ben als schepen van cultuur blij dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Want de Orde van het Gulden Masker is een gezelschap van Ridders en Grootmeesters die allen een zeer hoge verdienste hebben in de toneelwereld. Jullie zijn de rolmodellen voor alle andere toneelspelers en voor de jeugd. En het ridderen maakt jullie orde natuurlijk uniek. Enkel met mensen die zoveel verdienste hebben kan men het amateurtheater steunen en promoten.

En dan heb ik het nog niet gehad over de ceremoniële kant. Ik hou hiervan. Hou dit aub zo lang mogelijk in stand. Omdat dit een extra toegevoegde waarde biedt. Het zegt iets over respect, het zegt iets over verbondenheid, het zegt iets over de waarde die men aan verdiensten hecht. Het zegt iets over de toneelwereld op zich.

En als ik zie dat wij in Grimbergen al meerdere Ridders of Grootmeesters in de Orde van het Gulden Masker hebben, dan zijn wij als gemeentebestuur hier zeer fier op. En vandaag komt er voor ‘Hand in Hand’ een zesde bij. Felicien, jij kan terugblikken op een schitterende loopbaan in de toneelwereld. Je verdient dan ook het ridderschap. In naam van het college van burgemeester en schepenen wens ik je van harte te bedanken voor je inzet en gedrevenheid en feliciteren wij je van harte met je aanstelling tot Ridder. En wij wensen je dan ook nog heel veel succes, voldoening en plezier in de komende jaren.

Het ga je goed, Felicien!

Félicien werd geïntroniseerd op 11 december 2022