Diane Mertens

Toespraak van de Grootmeester

Beste Diane, Geachte familie en vrienden van de gelauwerde, Beste toneelliefhebbers,

Een lief woord is zo vlug gesproken
Een schouderklopje vergt zo weinig tijd
Een warme glimlach gooit de wereld wijd open
Een stevige, veelzeggende handdruk verblijdt

Allen ingrediënten voor een betere leefwereld.

Het verhoogt zonder twijfel onze levenskwaliteit. Wel geachte aanwezigen, ons Diane is zo iemand die waarde hecht aan deze basisgegevens en ze ook toepast. Want weten is één, maar toepassen is nog wat anders. Zij heeft deze grondbeginselen geïntegreerd in de werking van haar sociaal leven. Niet enkel en alleen als voorzitter van haar “Nieuw Tollembeeks Theater, maar ook als regiocoördinator van OPENDOEK ten overstaan van de toneelverenigingen van Pajot en Zenne. Het is als het ware haar levensfilosofie geworden. Ons Diane, is zacht van aard, het ene woord nooit hoger dan het ander, ze kan verdomd goed luisteren, nooit opdringerig, maar al bij al weet ze perfect goed wat ze wil. Op haar manier weet ze haar standpunt te verdedigen en om te vormen tot een positief resultaat dat uiteindelijk iedereen tevredenstelt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar dynamische bestuur haar heeft voorgedragen om in onze Orde te worden opgenomen. En laat het duidelijk zijn, beste aanwezigen, wij zijn fier haar in ons midden te mogen verwelkomen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat zij als een waardig lid in onze Orde zal fungeren.

Uw integratie in onze ORDE, beste Diane, is de bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“ niet verloren gaat, en de factor KWALITEIT“ gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste Diane, is uw intronisatie tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“ met plezier te beleven, en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid.

Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADRICE” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder.

Beste Diane, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.

Grootmeester Julien De Doncker

 

Toespraak van de Griffier

Geachte genodigden,

Het Kapittel (dat is de Algemene Vergadering van onze Orde) besloot op 1 februari van dit jaar om mevrouw Diane Mertens in onze Orde op te nemen.
Het mijn taak, als Griffier (dat is een mooi woord voor secretaris, en dat is een belangrijke functie!) om uit te leggen op welke basis deze beslissing werd genomen.

De Hoge Raad nam het aanvraagdossier grondig door en gaf op 1 oktober vorig jaar een gunstig advies. Want in dit dossier leren we dat Diane Mertens van alle markten thuis is.

In 1997 was ze er bij toen het Nieuw Tollembeeks Theater werd opgericht. Dat lezen we in het Belgisch Staatsblad. Diane is meteen secretaris. En dat is een belangrijke functie!

Er zal ook wel ooit eens een “Oud Tollembeeks Theater” bestaan hebben, want ik kan me niet inbeelden dat Diane in de eerste 40 jaren van haar leven niks met theater te doen had. Jammer genoeg staat daarover niets in dit dossier.

Diane acteerde enkele jaren, stond de regisseur meer dan 5 keer bij als regieassistente en legde zich de laatste 10 jaren toe op de regie.

Dat laatste deed ze niet zomaar. Ze volgde een driejarige regiecursus. Ook daarvan vinden we sporen in dit dossier: ze schreef artikels over vormingstheater en empiristen. Maar ze volgde ook cursussen acteren en stemvorming. We vinden diploma’s en attesten.

Ik vermoed zo dat haar devies is “Helpt elkander”. Niet alleen ging ze regisseren bij de bevriende toneelkring met dezelfde naam in Vollezele, ze was ook opnameleidster bij twee kortfilms die hier in de regio stof deden opwaaien en sinds 2007 is ze voor Open Doek (dat is de koepelorganisatie van het amateurtheater) regiocoördinator voor Pajot en Zenne.

Tot slot van deze opsomming: sinds 2002 is Diane Mertens secretaris van de cultuurraad van Galmaarden. En dat is een belangrijke functie!

Beste Diane, er zijn meer dan voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen. Omdat je – zoals het in onze Ordonnantiën staat –
“buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.

Ik hoop van harte dat je Ridderschap een meerwaarde betekent, niet alleen voor jezelf, ook voor het Nieuw Tollembeeks Theater en ook voor onze Orde.

En dan gaan we nu over tot de inwijding.

 

Dankwoord van Ridder Diane Mertens

Mijnheer de Grootmeester en Ordegenoten van het Gulden Masker, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, Beste collega’s van het NTT, Beste Collega’s van OPENDOEK, Beste genodigden

In januari 2013 kreeg ik de kans om samen met een paar NTTers de viering bij te wonen van het Gouden jubileum van de Orde van het Gulden Masker in de KVS. Voor mij was dat een belevenis, de intrede van de ridders in de zaal, de toespraken van de Grootmeester, de Griffier en nog anderen, we mochten luisteren naar fragmenten uit de hommages aan Teirlinck en Walschap… dat alles deed me wel iets…

Ik werd daar stil van, maar later die dag kon ik er ook niet over zwijgen. Wist ik toen veel dat ik een dik jaar later hier zou staan. Ik ben super blij en ook een beetje fier dat ik hier sta, beste NTTers ik dank jullie, in het bijzonder dank ik diegenen die mij hebben voorgedragen aan de Orde.

Ook de Orde dank ik voor mijn Ridderschap. Zoals ik mij inzet voor NTT en zoals ik mijn functie bij OPENDOEK naar behoren tracht in te vullen, zal ik in de toekomst trachten een goede ambassadeur te zijn bij de Orde.

Ik dank iedereen om hier te zijn.

Diane is geboren in Ninove op 5 maart 1957

Voorzitter van Nieuw Tollembeeks Theater (Tollembeek)

Beslissing van het Algemeen Kapittel van 1 februari 2014

Geïntroniseerd op 6 juni 2014

Lid van de Hoge Raad sinds 16 januari 2016