Stichting

27 januari 1963 – KVS

Onder impuls van Jules Poffé, algemeen voorzitter van het Koninklijk Nationaal Toneelverbond van België, werd een commissie samengesteld met als opdracht de Ordonnantiën of Statuten van de Orde uit te werken.

Jules Poffeé

Tijdens de academische zitting van 27 januari 1963 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel werd, in aanwezigheid van tal van prominenten, de Orde van het Gulden Masker officieel voor gesticht verklaard. De heer Jules Poffé werd hier als eerste Ridder-Grootmeester aangesteld. Op 20 november 1980 nam hij ontslag om leeftijdsredenen. De nieuwe Ridders werden bij hun aanstelling opgenomen in het Gulden Boek.

Jef Mennekens

13 juni 1981

Op de plenaire vergadering van het algemeen Kapittel van 13 juni 1981 werd de heer Jef Mennekens, voorzitter van K.T De Violier uit Jette, als nieuwe Grootmeester van de Orde aangesteld.

Met grote overtuiging heeft hij steeds het Amateurtoneel behartigd. Zijn stokpaardje was de professionele opdrachten harmonieus te laten samenlopen met de vrijetijdsbesteding. In het jaar 2008 heeft hij om gezondheidsredenen zijn ontslag aangeboden.

Julien De Doncker

24 januari 2009

Sinds 24 januari 2009 heeft Julien De Doncker, ere-voorzitter van de K.M De Vliegende Ster, de taak van Grootmeester van de Orde van het Gulden Masker overgenomen.

Zijn intentie is de basisingrediënten van de doelstellingen veilig te stellen, ze aan te passen aan de huidige levensfilosofie en bij te sturen waar nodig. Aangezien onze complexe samenleving is het belangrijk dat de Theaterbelevenis centraal komt te staan. Zowel acteurs, actrices, technische ploeg als de toeschouwers moeten zich goed voelen in het geheel.

Jubileumviering

26 januari 2009

En jawel, het was zo ver: onze Orde bestaat 50 jaar.

We vierden ons gouden jubileum op 26 januari 2013 in de theatertempel bij uitstek, de KVS in Brussel, daar waar alles begon.
Meer info vind je op de jubileumpagina.

Willy Segers

2 februari 2018

Sinds 2 februari 2018 heeft Willy Segers, voorzitter van de Sterrenregen uit Opwijk, de taak van Grootmeester van de Orde van het Gulden Masker overgenomen van Julien De Doncker.


Zijn eerste werk was het voorstel om zijn voorganger de titel van Ere-Grootmeester aan te bieden. Dit werd met handgeklap aanvaard.