Denis werd geïntroniseerd op 15 juni 2013

Toespraak van de Grootmeester

Wij staan hier vandaag terug bij Hand in Hand, versterkt met Sim en Michel, om hun goeie vriend, Denis, te verheffen tot het Ridderschap. Zij waren meestal bij dezelfde producties betrokken, met dien verstande, dat Sim en Michel, voornamelijk achter de schermen opereerden, daar waar Denis beter als het “ Podiumbeest “ kan betiteld worden. Bij zijn publiek is hij trouwens voornamelijk bekend als het komisch talent bij uitstek. Dikwijls heb ik gehoord in de wandelgangen: “ die rol is echt op zijn lijf geschreven “. Maar ja, Denis brengt het ook zo natuurlijk over, hij beleefd zijn rol. Hij is een groot acteur ( letterlijk en figuurlijk ), groep gebonden, met een gedreven engagement. Het is een genoegen dergelijke persoonlijkheden in uw midden te hebben.
En wees gerust, dat weten ze bij “ Hand in Hand “. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bestuur hem heeft voorgedragen om hem in de Orde op te nemen, en dit op basis van verdiensten die hij voor hun al betekend heeft en nog betekenen zal. Hij is bovendien één van de weinigen, die startend vanuit de eigen jeugdwerking, zich steeds is blijven inzetten voor cultuur en theaterbeleving in het bijzonder.
De integratie in onze Orde is dus de bekroning voor uw jarenlange inzet in en voor het AMATHEURTHEATER. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een nieuwe uitdaging om het toneelgebeuren en zijn nevenaktiviteiten in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij er voor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het sociale aspect niet verloren gaat, en de factor “ KWALITEIT “ gegarandeerd blijft. Uw toneelgroep en zijn beleidsmensen kennende is er geen enkele reden om hieraan te twijfelen.
Zoals u merkt is uw intronisatie tot RIDDER in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een beloning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “ ONZE HOBBY “ optimaal te beleven en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, vriendschap, creativiteit en samenhorigheid. Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden geintensifieerd en ons sociaal leven een positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten met volgende woorden:
“ BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADEUR “ voor cultuurbeving en voor het amateurtheater in het bijzonder
Denis, Beste toneelliefhebbers, bedankt voor uw aandacht.

Toespraak van de Griffier

Het is mijn taak als Griffier om uit te leggen op welke basis de Algemene Vergadering van onze Orde, het Kapittel , op 29 september 2012 besloten heeft om je te Ridderen.
Ik zag je op de intronisatie van Kim en Michel, maar ik ken je niet persoonlijk.
Wat ik van je weet, leerde ik uit dit dossier. De Hoge Raad nam het grondig door en gaf op 11 juni 2012 een gunstig advies.
Denis, je was amper 17 jaar toen je bij de jeugdafdeling van Hand in Hand begon. Vandaag, 35 jaar later, gaan we in op de vraag van uw vereniging om je te Ridderen.
Je speelde mee in 6 jeugdproducties en 51 volwassen-producties, meestal in komische rollen, maar je dramatisch talent mag niet worden onderschat. Je was niet bang je handen vuil te maken als productieleider of toneelmeester. Je regisseerde en was figurant. Veel verder uit elkaar kunnen functies in het amateurtheater niet liggen.
Je bent 30 jaar bestuurslid waarvan 17 jaar als gewaardeerd penningmeester van een bloeiende toneelvereniging.
Dat is wat ik in je dossier lees. Er zijn dus voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen. Omdat je – zoals het in onze Ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.
Beste Denis, ik hoop van harte dat je hand in hand met Hand in Hand nog minstens 51 producties op je naam mag schrijven.