Albert De Munter

Toespraak van de Grootmeester

De mens, een vogel op zoek
Naar een hobby, een draaiboek
Hij fladdert zenuwachtig rond
Zoekend, tastend in het halfrond
Tot hij het heeft gevonden
Expressie, Beweging, wil ik doorgronden
Als je geen spiegel hebt
Kun je toch naar je eigen schaduw kijken
Leren, fouten maken, vergelijken
Nieuwe kansen grijpen
Nieuwe uitdagingen aan gaan
Het geheim om te slagen in het leven
Start immers met in je eigen te geloven
Geloven dat het leven de moeite waard is
Of je nu denkt dat je
Het al of niet kunt
Heeft geen belang, dat is geen punt
Besef dat je in je leven
Nooit je individualiteit moogt opgeven
Want dat vormt juist je grootste kracht
Dat zal leiden tot het resultaat dat je verwacht
Het resultaat dat klinkt als een concert
Zo deed hij het, Demunter Bert

Wel beste aanwezigen, Bert is inderdaad zo iemand die steeds in zichzelf heeft geloofd. Zowel op proffessioneel vlak als tijdens zijn atistieke ontwikkeling, zij het als acteur of regisseur, heeft hij zich van jongsaf geprofilleerd.
Hij heeft dan ook een indrukwekkend palmares opgebouwd. Het is dus zeker niet verwonderlijk dat hij hier vandaag in de Orde van het Gulden Masker wordt opgenomen. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat hij deze nieuwe uitdaging, au sérieux neemt, en dat hij onze Orde als een volwaardig embassadeur zal promoten en vertegenwoordigen.
Met zijn allen zullen wij blijven verder streven om het amateurtheater de uitstraling te geven waar het recht op heeft. Ook zullen wij blijven waken dat het “sociale aspect” alsook de factor “ kwaliteit “ gegarandeerd blijft.
Verder zijn in onze Orde, respect, begrip, samenhorigheid, verdraagzaamheid en oprechte vriendschap, geen loze begrippen. Zij vormen voor ons de basisingrediënten voor een betere samenleving.
Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en de sociale contacten worden geoptimaliseerd.
Beste vriend Bert, geachte genodigden, bedankt voor uw aandacht.

Toespraak van de Griffier

Beste Bert,
Geachte genodigden,
Het is de taak van de Griffier om uit te leggen op welke basis het Kapittel op 31 januari van dit jaar besloten heeft om je te Ridderen.
De Hoge Raad nam je dossier aandachtig door, leerde je op deze manier grondig kennen en gaf op 12 november 2014 een gunstig advies. Want dit dossier mag er zijn.
Ik ga het niet voorlezen. Ik haal er het belangrijkste uit.
In 1963 werd je lid van De Alsembloem in Alsemberg. In 1979 deed je je eerste regie en daarna hield het niet meer op.
Hoe je – naast je beroepsloopbaan in de bank – al die andere mandaten en activiteiten in de Culturele sector kon combineren, lijkt een raadsel.
Alhoewel. Je hebt je hele leven met theater te maken gehad. Je vader-zaliger was de zestigste Ridder in onze Orde. We schrijven 1979. Hij was voorzitter van de Alsembloem, de repetities gingen soms door bij jou thuis. Na jaren kijken naar repetities en voorstellingen volgde jaren acteren. En toen volgde je een cursus regie.
Daar heb je je ware roeping gevonden. Regisseren is een uitdaging: het beste halen uit een stuk en uit de spelers, samen met hen van nul beginnen en toch hun grenzen verleggen, maar ook met de technische staf de juiste dramaturgische accenten weten te leggen.
Maar je ziet toneel ook in een groter Cultureel geheel: je werd bestuurslid en voorzitter van de Academie Muziek, Woord en Dans van Alsemberg. Je werd bestuurslid van de Cultuurraad van Beersel en lid van de Raad van Bestuur van het Cultureel Centrum ‘De Meent’.
Toch is toneel je hoofdmissie. Niet toevallig maakte je in 2002 een blitscarrière in Opendoek. Eerst als lid van het Regioteam en de Regioraad Pajot en Zenne, dan als bestuurslid van de Provinciale Overlegraad Vlaams-Brabant en Brussel, daarna als bestuurslid van de Raad van Bestuur.
Als acteur speelde je in “Pygmalion” op het Koninklijk Landjuweel van 1977. En ook daar voelde je je thuis. Als secretaris, moderator, jurylid, penningmeester van de Commissie van Toezicht en sinds 2004 Secretaris van die Commissie.
Geachte aanwezigen. Deze opsomming is niet volledig. Het is duidelijk dar er meer dan voldoende redenen zijn waarom de Orde van het Gulden Masker Bert wil ridderen. Omdat hij – zoals het in onze Ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.
Beste Bert, ik hoop van harte dat je niet op je lauweren gaat rusten. Dat je nog lang mag meedraaien in alles wat met theater te maken heeft. Zesendertig jaar na je vader wordt jij vandaag de 172ste ridder, we rekenen er op dat ook jij zal bijdragen tot de uitstraling van onze Orde van het Gulden Masker.

Bert werd geïntroniseerd op 19 september 2015