Michel Poot

Toespraak van de Griffier

Beste Michel, Geachte genodigden,

Het is de taak van de Griffier om uit te leggen op welke basis het Kapittel op 28 februari van dit jaar besloten heeft om je in onze Orde op te nemen.

Ik zie je vandaag voor de tweede keer. Ik ken je dus niet persoonlijk. Wat ik van je weet, leerde ik uit dit dossier.
De Hoge Raad nam het grondig door en gaf op 16 november vorig jaar unaniem een gunstig advies. Want dit is niet alleen een dik, het is ook een deugdelijk dossier.

Ik ga het niet voorlezen. Je hoeft niet bang te zijn.

De naam van Michel Poot komt voor in minstens 71 programmaboekjes. Je stond voor het eerst op de planken voor Hand in Hand in 1974, je was 25 jaar, met in dezelfde productie wijlen Ridder Frans De Keersmaecker en de hier aanwezige Ridder Sim Van Praet. Beter kan een toneelcarrière niet starten. Je speelde tientallen rollen: notaris, mijnwerker, kommandant, schermmeester, politieagent, oudstrijder enzovoort en zoverder… Dat getuigt wel van veelzijdigheid.

Je was ook toneelmeester en regisseur, je was verantwoordelijk voor grime, decor en muziek. En tussendoor was je meer dan twintig jaar bestuurslid van deze bloeiende vereniging. Veelzijdigheid, ik zei het al.

Dat is wat ik in je dossier lees. Het belandt in het archief van de Ridders.

Ik vat samen: er zijn voldoende redenen waarom de Orde van het Gulden Masker je wil ridderen. Omdat je – zoals het in onze Ordonnantiën staat –
“buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewezen” hebt.

Beste Michel, ik hoop van harte dat we je naam nog eens in 71 toneelbrochures zullen tegenkomen.

En dan gaan we nu over tot de inwijding.

Michel is geboren in Ukkel op 22 augustus 1949

Lid – acteur K.T. Hand in Hand (Strombeek-Bever)

Beslissing van het Algemeen Kapittel van 28 januari 2017

Intronisatie op 16 september 2017