Julien werd geïntroniseerd op 10 november 2000
Lid van de Hoge Raad sedert 13 mei 2003
Grootkanselier sedert 29 januari 2005
Grootmeester sedert 24 januari 2009
Ere-Grootmeester sedert 3 februari 2018

Toespraak ter gelegenheid van de laatste intronisatie door Grootmeester Julien De Doncker – Tienen – 2 december 2017

Geachte aanwezigen

U maakte vandaag een historische gebeurtenis mee: u was namelijk getuige van de allerlaatste intronisatie, voorgezeten door de derde Grootmeester van onze Orde van het Gulden Masker, Julien De Doncker.
Volgens onze Ordonnantiën en op eigen verzoek stelt hij zijn mandaat ter beschikking vanaf begin volgend jaar.

Julien bekleedde deze functie amper 8 jaar, maar vandaag leidde hij al zijn 27ste  intronisatieplechtigheid.
Als u weet dat onze Orde op dit ogenblik 55 actieve ridders telt, is de rekening snel gemaakt: de Orde van het Gulden Masker zou niet zijn wat ze is zonder de tomeloze inzet van Julien De Doncker.

Hij draagt vandaag voor het laatst de rode toga.
Begin volgend jaar zullen we hem uitgebreid in de bloemekes zetten.
Maar we willen deze gelegenheid niet voorbij laten gaan zonder hem publiek te danken.

Dat willen we graag doen met een hartelijk applaus.
Bedankt, Julien!

Toespraak ter gelegenheid van de viering van de 60-jarige toneelcarrière van Julien De Doncker – Humbeek – 5 november 2022

Vandaag vieren we Julien De Doncker voor zijn 60 jaar toneelactiviteit.

10 jaar geleden vierden wij Julien voor 50 jaar toneel. Toen zeiden we dat dit weggelegd was voor mensen die een enorme passie hebben voor deze vorm van cultuur.

In 1962 startte Julien voor de eerste maal in het publiek.

Het liefste op de scène speelde hij komische rollen, waarmee hij de mensen aan het lachen kreeg.

Julien was niet alleen acteur. U kan zien op de achterkant wat hij allemaal had in zijn vademecum. Acteur, productieleider, decorbouwer, leiding van hei sinterklaasfeest, lid van het bestuur, eerst als penningmeester, voorzitter en nu erevoorzitter van de vereniging.

Hij was tevens actief bij OpenDoek als regiocoördinator en is lid van de Orde van het Gulden Masker waar hij een tijdlang grootmeester was.

Zo’n schitterende loopbaan brengt uiteraard een aantal vieringen met zich mee. Zo kreeg Julien

  • op 31/10/1987 het Ereteken en diploma voor 25 jaar toneel,
  • op 20/11/1993 het Ereteken en diploma voor 25 jaar bestuurslid,
  • op 01/11/1997 het Ereteken en diploma voor 35 jaar toneel.
  • op 10/11/2000 werd Julien tot ridder geslagen in de Orde van het Gulden Masker.
  • op 2/11/2002 werd hij gevierd voor 40 jaar toneelactiviteit door de provincie Vlaams- Brabant.
  • op 25/10/2008 werd hij gevierd voor 40 jaar bestuur.
  • op 24/09/2009 kreeg Julien de titel van erevoorzitter van onze vereniging.
  • op 03/11/2012 werd hij gevierd voor 50 jaar toneel.

En vandaag, zaterdag 5 november 2022, werd er weer een mijlpaal bereikt; 60 jaar.

Julien, we willen je danken voor deze mooie toneelcarrière en voor alles wat je voor onze vereniging hebt gedaan.

En Julien zorgde natuurlijk voor een gelegenheidsgedicht:

Wanneer werkelijkheid niet meer volstaat
En dwarsligt met je stoutste dromen
Wanneer de realiteit waarover het altijd gaat
Uw doel begint te dwarsbomen

Geef je dan over aan het toneel
Leef je in, in het ritme van het verhaal
Met een lach, een traan, wat weet ik veel
Doe het, maak je dromen verbaal

Gedurende 60 jaar heb ik het gedaan
En heb er enorm plezier aan beleefd
Mijn vrouwtje heeft er altijd achter gestaan
En nu wordt alles door mijn dochter herleefd

De Vliegende Ster heeft mij hierom gevierd
Omringd door mensen die ik graag zag
Natuurlijk heeft me dat geplezierd
Maar mijn opvolgster bezig zien gaf toch de doorslag

Mijn leven lijkt dan wel een toneelstuk
Werken, lachen, relativeren iedere dag
Maar als ik huilde, deed ik het als niemand het zag
Iedereen denkt dat het goed met me gaat
Maar dat is juist TONEEL, het tweede gelaat.