De familie Debelder, een toneeldynastie

Alexander Debelder, grootvader van Ridders Yvette Debelder (geboren 10 oktober 1940, geridderd 15 oktober 2000) en Rosa Debelder (geboren 2 mei 1942, geridderd 26 juni 1993), was in 1925 een van de stichters van Lustig en Vrij in Lot.
Hij had 2 zonen: Gustaaf, vader van Rosa, en Georges, vader van Yvette.

De broer van AlexanderLeopold Debelder (geen medestichter) werd voorzitter en werd daarna opgevolgd door diens zoon Jan Debelder (geboren 26 april 1923, geridderd 20 september 1986, gestorven 7 januari 2008).

Gustaaf is lange jaren secretaris geweest en heeft nooit toneel gespeeld maar zijn vrouw Jeanne Dekegel, de mama van Rosa, was een goede actrice. Georges, vader van Yvette, was van jongs af een zeer goed acteur. Hij speelde meer dan 25 jaar lang elk jaar een van de hoofdrollen, maar moest noodgedwongen stoppen omdat hij de repetities niet meer kon bijwonen: hij ging ‘s nachts werken in de post in Brussel.
Marie, de moeder van Yvette, speelde ook toneel maar stopte daarmee na de geboorte van Yvette.

Jan Debelder was eveneens een zeer goed acteur. Hij speelde, regisseerde, was voorzitter, heeft in 1952 de jeugdgroep Hoop op de Toekomst opgericht. Daarom werd hij ook tot ridder geslagen: hij leefde voor toneel.
Jan was de neef van Georges en Gustaaf, en dus achterneef van Rosa en Yvette.

Toen Jan ziek werd, eind jaren 90, hij was toen achter in de zeventig, stelde hij de echtgenoot van Yvette Debelder aan als zijn opvolger: Clément Lissens (geboren 1 maart 1945, geridderd 23 oktober 2004, overleden 10 juli 2018).
Jan had zelf geen kinderen, zijn eerste vrouw, Anna, is in het kraambed gestorven. De tweede vrouw, ook een Anna, werd depressief na een ontploffing in hun huis en pleegde zelfmoord. Marguerite, de derde echtgenote, was een levenslustige, aangename vrouw die bij de ridders zeer geliefd was, zij overleed in 1981.

De echtgenoot van Rosa Debelder werd ook Ridder: Jean-Pierre Machiels (geboren 7 mei 1944, geridderd 26 juni 1993, overleden 8 november 2008.

In januari 2018, Clément was toen al ziek, werd het voorzitterschap van Lustig en Vrij doorgegeven.
Dat was het einde van de Debelder-dynastie.