Brevet Wim Mertens

Functie

Wim werd op 8 juni 2013 Geïntroniseerd. Op 25 januari 2020 werd hij lid van de Hoge Raad. Sedert 23 februari 2022 is hij Ceremoniemeester.

Toespraak van de grootmeester

Mijnheer de burgemeester, Beste Wim, Geachte familie en vrienden van de gelauwerde, Beste toneelliefhebbers, Wij bevinden ons vandaag in het gastvrije Tienen.  De meeste onder ons beschouwen het, ten onrechte, als de uithoek van de provincie Vlaams Brabant. Tienen is bij ons beter gekend voor zijn suikerraffinaderij. Maar Tienen is veel meer, Tienen is een bruisende stad met een sterk uitgewerkt cultureel beleid. En, beste aanwezigen, onze kandidaat ridder Wim Mertens, speelt ook hier een belangrijke rol. Hij is namelijk cultuurfunctionaris van de stad. Zijn hobby loopt als het ware parallel met zijn beroepsbezigheid, of is het misschien omgekeerd. Ik heb persoonlijk, het geluk en genoegen gehad, vanuit OPENDOEK, het overkoepelend orgaan van het amateurtheater, samen te werken met onze vriend Wim. En dit zowel vanuit zijn functie als cultuurfunctionaris, als deze van voorzitter van het Tiens Trac Theater. Deze samenwerking, was op zijn zachts uitgedrukt succesvol. Ik begrijp dus maar al te goed dat zijn toneelkring, hun voorzitter heeft voorgedragen, om opgenomen te worden in de Orde van het Gulden Masker. Samen hebben jullie prachtige resultaten geboekt op het Provinciaal tornooi. Maar belangrijker is misschien wel het trouwe publiek dat jullie hebben opgebouwd. Want eerlijk gezegd, 1500 toeschouwers halen per productie is niet aan iedere vereniging gegeven. Hiervoor is er een sterk uitgebalanceerd team nodig. En ja ook dat is hier voorhanden. Wij, Orde van het Gulden Masker, zijn oprecht blij, mensen met dergelijk cureculum vitae en met deze positieve ingesteldheid te kunnen verwelkomen in ons midden. Uw integratie in onze ORDE, beste Wim, is de bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“ niet verloren gaat, en de factor “KWALITEIT“ gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste vriend, is uw intronisatie tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“ met plezier te beleven, en steeds voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid. Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG AMBASSADEUR” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder. Beste vriend Wim, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.