Brevet Wim Mertens – 8 juni 2013

Functie

Wim is lid van de Hoge Raad sinds 25 januari 2020. Op 23 februari 2022 werd hij aangesteld als Ceremoniemeester

Toespraak van de grootmeester

Mijnheer de burgemeester Beste Wim, Geachte familie en vrienden van de gelauwerde Beste toneelliefhebbers, Wij bevinden ons vandaag in het gastvrije Tienen.  De meeste onder ons beschouwen het, ten onrechte, als de uithoek van de provincie   Vlaams Brabant. Tienen is bij ons beter gekend voor zijn suikerraffinaderij. Maar Tienen is   veel meer, Tienen is een bruisende stad met een sterk uitgewerkt cultureel beleid.   En, beste aanwezigen, onze kandidaat ridderWim Mertens, speelt ook hier een belangrijke rol.   Hij is namelijk cultuurfunctionaris van de stad. Zijn hobby loopt als het ware parallel met zijn   beroepsbezigheid, of is het misschien omgekeerd.   Ik heb persoonlijk, het geluk en genoegen gehad,   vanuit OPENDOEK, het overkoepelend orgaan van het amateurtheater, samen te werken met   onze vriend Wim. En dit zowel vanuit zijn functie als cultuurfunctionaris, als deze van   voorzitter van het Tiens Trac Theater. Deze samenwerking, was op zijn zachts uitgedrukt   succesvol. Ik begrijp dus maar al te goed dat zijn toneelkring, hun voorzitter heeft   voorgedragen, om opgenomen te worden in de Orde van het Gulden Masker.   Samen hebben jullie prachtige resultaten geboekt   op het Provinciaal tornooi. Maar belangrijker is misschien wel het trouwe publiek dat jullie   hebben opgebouwd. Want eerlijk gezegd, 1500 toeschouwers halen per produktie is niet aan iedere vereniging gegeven. Hiervoor is er een sterk uitgebalanceerd team nodig. En ja ook dat   is hier voorhanden. Wij, Orde van het Gulden Masker, zijn oprecht   blij, mensen met dergelijk cureculum vitae en met deze positieve ingesteldheid te kunnen   verwelkomen in ons midden.   Uw integratie in onze ORDE, beste Wim,  is de   bekroning voor Uw jarenlange inzet en ondersteuning in en voor het culturele leven, en van   het AMATEURTHEATER in het bijzonder. Het is nochtans verre van een eindpunt. Ik zou   zelfs durven zeggen dat het kan beschouwd worden als een continuë uitdaging om het   toneelgebeuren in de toekomst te blijven promoten. Met zijn allen moeten wij ervoor blijven   zorgen dat het amateurtheater de uitstraling krijgt waar het recht op heeft. Bovendien moeten   wij erop toezien dat het “Sociale Aspect“ niet verloren gaat, en de factor “KWALITEIT“   gegarandeerd blijft. Zowel acteur als toeschouwer moeten zich goed voelen en moeten zich   geïntegreerd voelen in het geheel. Zoals u merkt, beste vriend, is uw intronisatie tot Ridder in   de Orde van het Gulden Masker niet alleen een bekroning, maar omvat het ook een nieuwe   opdracht. Laten wij met zijn allen proberen “TONEEL“ met plezier te beleven, en steeds   voldoende aandacht te schenken aan kwaliteit, creativiteit en samenhorigheid.   Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze   activiteiten, waarbij de vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe   positieve impuls krijgt. Wij zouden kunnen besluiten door te stellen: “BLIJF DE   INGESLAGEN WEG VERDER VERVOLGEN EN WEES EEN VOLWAARDIG   AMBASSADEUR” voor cultuurbeleving en voor het amateurtheater in het bijzonder.   Beste vriend Wim, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.