Marleen werd geïntroniseerd op 5 oktober 2018

Toespraak van de Grootmeester

Geachte genodigden, beste Marleen en familie, beste toneelliefhebbers, collega – ridders
Een riddering is altijd al een speciaal moment geweest. Maar deze heeft voor mij als Grootmeester toch nog een extra feestelijk randje. Marleen is van hetzelfde gezegende jaar 1953 en ofschoon we nooit samen op de bühne hebben gestaan, is de oorsprong en de liefde voor het amateurtheater vrij gelijklopend.
De griffier geeft u lezing van de korte inhoud van de zeer rijke carrière van Marleen. Ze is door de tijd heen uitgegroeid tot een icoon van het Opwijks amateurtheater van de laatste 50 jaar. Misschien moet het u allen wat verwonderen dat we Marleen pas nu in de ridderstand opnemen, maar deze opname was voor haar geen absolute must. Gewoon doen en verder doen was haar leitmotiv en na veel zagen, aandringen en lobbyen staan we hier vandaag midden een schare van vrienden toneelliefhebbers om haar te lauweren en de ridderslag toe te dienen.
Insiders verklapten me de laatste weken dat Marleen nogal zenuwachtig was en zoals een goed regisseur past de touwtjes stevig in handen wou nemen. Ik ben er van overtuigd dat dit ten dele is gelukt. Maar het protocol is het protocol, Marleen, dus één en ander zal je vandaag moeten ondergaan.
De plaats van deze viering is symbolisch ook niet van enig belang ontdaan. Dit is ooit één van je lievelingsplekken geweest waar je met je alom gekend enthousiasme veel kleur en animo gebracht hebt tussen voor de vele Opwijkse bejaarden.
Moet ik de kwaliteiten van de middeleeuwse ridder en het bestaan van ridderorden nog uitvoerig ter sprake brengen? Wellicht niet, maar ik wil graag toch enige kenmerkende zaken citeren : Een ridderorde is immers een verzameling van mensen die op een duidelijke, klare en onbaatzuchtige manier een aantal deugden hoog in het vaandel voeren.
De ridderdeugden lopen als een rode draad doorheen ons bestaan. Een deugd is een universele positieve eigenschap van de mens, die los staat van huidskleur, intelligentie, woonplaats, godsdienst, inkomen of geslacht. Het gaat niet om de prestatie maar om de eigenschappen die nodig zijn om deze prestatie tot stand te brengen (zoals creativiteit en doorzettingsvermogen). Bovendien is een ridder moedig en trouw, heeft hij of zij doorzettingsvermogen en is doelgericht, kan goed samenwerken met de strijdmakkers en heeft geleerd zich in te leven in de ander. Dat maakt hem of haar zo dienstbaar. Ze doet wat er moet gebeuren, ook al is dat moeilijk of angstwekkend. Moedig zijn betekent doorgaan, ook als je liever zou opgeven of ophouden. Je hebt moed nodig om nieuwe dingen te proberen. Moed is en blijft je kracht.
Moed en doorzettingsvermogen , beste Marleen, heb je de laatste jaar wel nodig gehad. Doorzettingsvermogen en optimisme en geloof in de toekomst. Volharden en volhouden is de boodschap.
Om deze en nog zovele andere onuitgesproken feiten en kwaliteiten is je opname in de ‘Orde van het Gulden Masker’ een bevestiging en een bekroning en een aanzet tot verder gaan. Te midden van je gezin, je Mazelse toneelvrienden, de steun en de appreciatie van de andere Opwijkse toneelverenigingen, zien wij u graag als ambassadeur van onze taal en de amateurtoneelkunst nog vele jaren in ons midden en zeker ook in de Ridderorde als een graag geziene gaste en promotor.
Als uitsmijter wil ik daar nog aan toe voegen : goed bloed kan niet liegen of met andere woorden je afkomst bepaalt voor een stuk wie en wat je bent. Dit heb je Marleen met vlag en wimpel bevestigd.

Toespraak van de Griffier

Geachte genodigden,
Als een toneelkring iemand wil laten ridderen, moet hij de Orde een dossier bezorgen waaruit blijkt dat de betrokkenen volgens de kring het ridderschap waard is.
Marleen De Meersman was actrice bij ‘De Bloeiende Wijngaard” van 1969 tot 2007. Ze speelde er mee in 37 producties en regisseerde er 3 stukken. Bij ‘Reinaert’ speelde ze mee van 1970 tot 1990 in 13 producties, ze deed er 2 regies.
Ook bij ‘het Opwijks Toneel’ speelde ze mee in 3 producties en bij toneelgroep ‘Krimineel’ uit Lebbeke speelde ze mee in één stuk. Sinds 1996 is Marleen De Meersman huisregisseur bij ‘Het Mazels Toneel’: ze regisseerde hier intussen 22 stukken.
Eén keer was ze gastregisseur bij ‘Sienjaal’ uit Steenhuffel.
Dat kwam allemaal niet vanzelf: ze volgde toneelschool aan de academie van Asse o.l.v. Mandus De Vos en behaalde uitmuntendheid en de regeringsmedaille.
Als je in totaal meespeelde in 54 stukken als actrice en 28 producties regisseerde, kom je stilaan in aanmerking om lid te worden van de Orde van het Gulden Masker.
Daarom heeft het ‘Mazels Toneel’’ de kandidatuur van Marleen De Meersman voorgedragen, daarom besliste de Hoge Raad op 13 november 2017 om die kandidatuur te steunen, en daarom stemde de Algemene Vergadering van het Kapittel op 3 februari van dit jaar om die kandidatuur te aanvaarden.
Daardoor kunnen we nu overgaan tot de 181ste intronisatie.