Op 16 december 2019 vernamen wij van Ordegenoot Georges Hallumiez dat Ridder Marcel Bogaert vorig jaar overleden is.
We zijn op zoek naar details.