Frans Goyen

Toespraak door de Grootmeester

Beste Frans
Geachte familieleden en vrienden van de gelauwerde,
Beste toneelliefhebbers,

Op de plenaire vergadering van het algemeen kapittel daterende 28 januari 2017 werd beslist de heer Frans Goyen in onze orde op te nemen. Wij zijn dus nogmaals afgereisd naar onze suikerstad tienen. Het begint ons hier echt te bevallen. Tienen is trouwens een stad die cultuur hoog in het vaandel draagt. Vele toneelgroepen maken hier de kust onveilig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier “kandidaat ridders “worden voorgedragen, hetgeen ons dan ook vrolijk stemt.

In januari heb ik persoonlijk Frans voor het eerst gezien
Het leek wel op een weerzien
Hij toonde zich vlot van tong en ongegeneerd
Het gesprek verliep op wieltjes, goed gesmeerd
In het jaar 1968 startte hij met toneel
Theater werd voor hem substantieel
Alhoewel de druk van zijn intens beroep
Studeerde hij zijn rollen tussen de patatten en de soep
Niks was voor hem te veel
Voor theater liep hij in het gareel
Zijn voorkeur ging naar komische stukken
Daar kon hij het beste plezier uit plukken
Boef, doktoor, champetter, het maakte niet uit
Voor onze Frans, de jolige flapuit
Weg met de dagelijkse sleur
Geen gezanik, frustratie of gezeur
Toneel vermaakt, toneel heeft zin
Het is beleven van in het begin
Frans is ook niet echt groepsgebonden
Iedereen kon op hem rekenen, onomwonden
Doe zo maar voort, beste kameraad
Het bracht je uiteindelijk tot “ridder kandidaat “

Wel, beste Frans, het deed ons plezier dat de toneelkring “de Heidebloem “, de zeer gewaardeerde toneelkring van onze overleden ordegenoot, ridder Raymond Vanderoost, u heeft voorgedragen om te worden opgenomen in de orde van het gulden masker.  Uw integratie in onze orde vormt een verlengstuk voor uw jarenlange inzet ter ondersteuning van het culturele leven.

Wij, met zijn allen, beseffen maar al te beste dat cultuur een belangrijke rol speelt in onze complexe samenleving. Bij ons zijn verdraagzaamheid, samenhorigheid en vriendschap geen loze begrippen. Wij, hechten veel belang aan deze basisprincipes. Zij vormen de grondslag van een oprechte en blijvende vriendschap.

U past trouwens perfect in deze doelstelling. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij met zijn allen nog veel plezier zullen beleven aan deze samenwerking en dat het theaterleven er de nodige vruchten zal uit plukken.   Een goede start hiervoor is zeker het bijwonen van onze activiteiten, waardoor onze vriendschapsbanden worden versterkt en ons sociaal leven een nieuwe positieve impuls krijgt.

Beste vriend Frans, geachte genodigden, bedankt voor jullie aandacht.

Toespraak door de Grifier

Beste Frans,
Geachte genodigden,

De algemene vergadering van onze orde, het kapittel, besloot op 28 januari van dit jaar om de heer Frans Goyen in onze orde op te nemen. De hoge raad nam dit aanvraagdossier grondig door en gaf op 16 november van vorig jaar een gunstig advies. In dit dossier leren we de toneelgeschiedenis van Frans kennen.

In 1968 werd hij door de toneelmicrobe gebeten. Hij was 24 en dat is 49 jaar geleden. In die tijd bestond er nog “mannentoneel” en de kaarten werden betaald in Belgische frank.

Pas 14 jaar later, in 1982 werd een gemengd toneelgezelschap opgericht, hierin Hakendover: “de korenbloem”. Frans hielp mee oprichten.

Van 1987 tot op vandaag is Frans actief bij “de Heidebloem” in Tienen.  En intussen stond hij ook op de planken bij “de Ster van Morgen” in Grimde, “het Wevers toneel” in Attenhove en “het Melderts toneel” (in Meldert, vermoed ik).

Hij deed mee aan 2 à 3 producties per jaar. Er wordt gefluisterd dat Frans meer dan 80 stuks op zijn naam heeft staan. Het is dus hoog tijd dat Frans opgenomen wordt in onze orde: hij heeft – zoals het in onze ordonnantiën staat – “buitengewone diensten op gebied van amateurtoneel in Vlaams-Brabant en/of in het Brussels hoofdstedelijk gewest bewezen”.

We beginnen met de 178ste inwijding!

Frans werd geïntroniseerd op 6 oktober 2017